Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naučte se sami

18. 2. 2007

180´flip - salto s vrutem

tento pohyb je základní salto s přidáním vrutu o 180°.
Pokud jej chcete provádět, musíte nejdřív zvládnout běžné salto vpřed i vzad.
Učte se nejprve na matraci.

- při odrazu do salta musíte hodně švihnout rukama nad hlavu a vytočit při tom tělo lehce do strany na kterou budete vrut provádět.
- Dále se odrazíte ze země tak, že nejdříve se odlepíte od země tou nohou, která se po otočení těla dostane dále od těžiště.
- Hned potom se odrazíte z vnitřní nohy a provedete salto.
- Nakonec se dostanete po dopadu do stejné pozice, jako když jste se na skok odráželi. To znamená že budete mírně v podřepu.
Pamatujte, že se jedná o salto vzad.

1990´s - pirueta ve stojce na jedné ruce

Nejdříve se musíte rozhodnout na které ruce se budete otáčet.
Pro pravou ruku:
Začíná se z rozkročení, je třeba se předklonit, položit levou ruku na zem a zároveň zakopnout pravou nohu směrem nahoru. Potom se musíte opřít o pravou ruku a dostat do vzduchu i levou nohu. Po přenesení váhy na pravou ruku a sražení nohou k sobě využijete švihu nohou k otáčení se ve stoji na jedné ruce.

2000´s - pirueta ve stojce na obou rukou

Nejdříve je dobré zvládnout pohyb zvaný 1990.
Začíná se stejně, pouze ve fázi otáčení se přidá i druhá ruka k první tak, že se uchopíme za zápěstí opěrné ruky.

6 step - zakladní footwork, česky pavouk

tento pohyb je základ b-boyingu. Je to věc, kterou b-boys zpravidla dělají při prvním vstupu na taneční parket. Vypadá to jako když sedíte a vaše nohy lítají okolo vás.
Podle šesti kroků, které tento pohyb tvoří se také jmenuje six step.
Tyto pokyny jsou pro pohyb ve směru hodinových ručiček, ale dá se provádět i na opačnou stranu.
Představte si, že vaše ruce jsou středem hodin a vaše nohy budou obíhat ve směru hodinových ručiček podle ciferníku od číslice 6 přes 9, 12, 3 a zpět na číslici 6.
Krok 1. Zvedneme levou ruku a zároveň provedeme krok pravou nohou vpřed pod pravou nohou do místa pomyslné číslice 9.
Krok 2. Levou nohou uděláme pohyb okolo ciferníku směrem k číslici 12.
Krok 3. Pravou nohu přesuneme pod levou nohou také na číslici 12, ale spíše zachováme lehce rozkročené nohy, takže je budeme mít spíše na číslicích 11 a 1. Zároveň vyměníme ruce, to znamená levou ruku položíme za zády vedle pravé ruky, kterou však hned zvedneme nahoru a budeme nyní opření pouze o levou ruku.
Krok 4. Levou nohou provedeme přesun pod pravou směrem na číslici 3.
Krok 5. Pravá noha se přemístí směrem k číslici 6, přesněji někam k pětce.
Krok 6. Levou nohu přesuneme také k číslici 6, přesněji někam k číslici 7, a zároveň položíme pravou ruku na zem.
Nyní jsme se dostali do výchozí pozice a můžeme pokračovat opět krokem 1.

 

Aerial Cartwheel - hvězda bez rukou, česky Arab

Jedná se o akrobatický prvek, který patří mezi obtížnější skoky.
Vypadá jako gymnastická hvězda, pouze se u tohoto prvku nedotýkáte rukama země.
1. rozeběhnete se jako na běžnou hvězdu.
2. Pokud se odrážíte z levé nohy, pravou nohu prudce švihnete za sebe a zároveň se prudce předkloníte vpřed a zastavíte se hlavou co nejblíže k zemi.
3. Je důležité zastavit tělo, nepokračovat v pohybu a musí dál pokračovat pouze nohy.
4. Ty v momentě kdy je první (v našem případě pravá) noha co nejvýše, odrazíme se i z druhé nohy a snažíme se dokončit rotační pohyb.
Pokud je obloukový švih nohou dostatečný, udrží nám tělo ve vzduchu a máme možnost dokončit skok.
5. Při dopadu opět pokládáme nejdříve jednu nohu, v tomto případě opět pravou, a pak dokročíme levou.

Tento skok je velmi efektní a dá se provádět několik skoků po sobě.

 

Air Track, Air Twist - porušení zákonu gravitace, přeskoky ve stojce

Arma de Dupla - boční salto s nohami před tělem

Auerbach - salto vzad při běhu vpřed

Skok s tímto názvem je v podstatě salto vzad při současném běhu vpřed, čímž se jedná o protipohyb a celý skok vypadá opravdu velmi dobře.

Pokud se odrážíme z levé nohy, postupujeme následovně:
1. Rozeběhneme se vpřed, nejdříve trénujeme pomalý rozběh, tak 2-3 kroky, aby nám vyšel odraz na levou nohu.
2. V momentě kdy přichází na řadu odraz z levé nohy, vyšvihneme pravou nohu co nejvýše nahoru a snažíme se zaklonit tělo jakobychom si chtěli lehnout.
3. Dál se jedná v podstatě o běžné salto vzad, neboť levou nohou se snažíme dohnat pravou, která je již ve vzduchu a přitom se otáčíme okolo osy.
4. Při dopadu se snažíme postavit se co nejvíce vzpřímeně.

Při tomto skoku bychom měli zvládat běžné salto vzad, neboť tento skok z něj vychází a nedopručujeme začátečníkům zkoušet takto nebezpečný pohyb.

 

Baby Mill - vrtulník s nohama přes sebe

Tento pohyb - move - vychází z prvku zvaného vrtulník, neboli windmill.
Při provádění se překříží nohy přes sebe a celý impuls k otáčení vychází hlavně z rukou.
Provádění "Clockwise" čili ve směru otáčení hodinových ručiček
1. Do celého prvku je dobré nastoupit jako do vrtulníku seshora, aby v tom pohybu byla nějaká rychlost a energie.
2. Toho docílíme tak, že musíme umět nejdříve vrtulník, a při přechodu z pravého ramene na záda budeme dále pokračovat hlavně pravou nohou, kterou zkřížíme před levou nohu.
3. Okamžitě reagujeme rukama a držením rukou v pěst švihneme obloukem z prava nad hlavou směrem k levému boku.
4. Přitom se snažíme přejít přes hlavu, o kterou se opřeme a nadzvedeme tělo tak, abychom mohli prolítnout s koleny a neuhodili se jimi o zem.
5. Tím se dostaneme opět na pravé rameno a ruce opět švihají směrem z pravé strany přes hlavu doleva.

Tento prvek je velmi efektní na pohled, ale patří mezi obtížnější.
Je dost možné, že si uděláte nějakou tu modřinu při trénování tohoto pohybu, ale je třeba si uvědomit, že to za to rozhodně stojí....

 

Back flip - salto vzad

Tento pohyb je česky salto vzad.
Pokud jej chcete trénovat, musíte mít dobrou matraci, abyste předešli zranění.
1. postavíte se s rukama před sebou a lehce v podřepu.
2. odrazíte se mírně vzad a švihnete rukama směrem nahoru, zhruba v úrovni uší pohyb rukou zastavíte - nesmíte prošvihnout ruce dále, protože byste se připravili o část švihu.
3. zároveň se zastavením rukou, kdy se už odlepíte nohama od země prudce přitáhnete nohy k hrudníku a zakloníte se
4. je dobré podívat se za sebe, protože vám to pomůže v záklonu těla a také tím zjistíte vaši vzdálenost od země pro dobrý dopad.
5. pokud jste provedli všechno správně, měli byste skončit se stejné pozici jako jste začínali, to znamená ruce před tělem a lehce v podřepu.

Backspin - točení na zadech

Jedná se o pohyb točení se na zádech. V dobách Old School se často tento pohyb používal jako závěr power moves, kdy po točení na zádech následoval už jen freeze. Je dobré mít bundu nebo svetr, který dobře klouže po podlaze.
1. začíná se v sedě a nohy jsou rozkročené
2. lehněte si na pravý bok a zároveň švihněte levou nohou podél země takže se dostanete s touto nohou blíže k hlavě než druhou, která zůstává na místě. Pokud to provedete správně, měli byste se už takto trochu pootočit.
3. nyní musíte švihnout nataženou pravou nohou také podél země. Tento pohyb je nejdůležitější a díky němu získáte 80% rotace.
4. při závěru švihnutí pravou nohou se převalíte na záda a začínáte se točit.
5. nohy v momentě prvního otočení stáhnete k sobě tak, že kolena přitisknete k hrudníku a holenní kosti musí směřovat kolmo nahoru. Rukama se ze stran uchopíte za lýtka. Nyní se už budete jen točit…

Combos - kombinace

Nejedná se o žádný konkrétní pohyb nebo trik, ale tímto pojmem se označuje jakékoli napojení různých pohybů.
Chcete přejít z větrného kola do vrtulníku, baby vrtulníku, přetoče a 1990??? Zkuste to…

 

Elbow Twist, Elbow Track - přeskok pres lokty

Tento pohyb se provádí velmi podobným způsobem jako Air Track nebo Air Twist, pouze s tím rozdílem, že opěrným bodem jsou předloktí.
Základním pohybem je vrtulník a už zmíněné Twisty. Do Elbow Twistu se z předloktí odráží a zase se na předloktí dopadá.
1. opřete se o levý loket a při přechodu na loket pravý dostaňte nohy do vzduchu jako když děláte vrtulník nebo větrná kola (flares), v podstatě proveďte stejný pohyb jako u Air Twistu (Air Tracku), tj. levou nohu dostaňte rotačním pohybem nad sebe
2. pravou nohou švihněte ve směru otáčení nad sebe a levou narazte blíže k tělu
3. rychle švihněte levou rukou za sebe tak, abyste se při přeskoku z pravého lokte dostali na levý loket co nejrychleji, nohy se snažte držet nahoře tím, že pravou nohu budete tlačit neustále nahoru.
4. při dopadu na levý loket držte nohy co nejdále od sebe abyste zachovali rotační pohyb nohou. Nyní byste měli být v pozici jako při kroku 1. a můžete pokračovat dále krokem 2. a navázat do další otočky Elbow Twistu.

Flares - létající kola, větrná kola

Tento pohyb se česky nazývá větrná kola a vypadá tak, že b-boy stojí na rukou a nohy mu střídavě lítají okolo těla.
1. začíná se tak, že se rozkročíte a pravou ruku položíte na zem před sebe, takže zůstanete v předklonu.
2. pravou nohu švihnete obloukem pod levou nohou, kterou zvednete co nejvýše do vzduchu
3. vpředu, kam se vám pravá noha dostane po švihu, ji zvedáte co nejvýše a zároveň pokládáte vedle levého boku na zem levou ruku.
4. přenesete váhu na levou ruku a levou nohou obloukem pokračujete pod pravou nohu a dále vzad, pravou nohu držíte co nejvýše.
5. položíte pravou ruku na zem a dostáváte se do stejné pozice jako na začátku, pouze s tím rozdílem, že nemáte nohy na zemi, ale mírně nad zemí.
6. znovu švihnete levou nohou nahoru a pravou podél země vpřed jako v kroku 1. a pokračujete dále podle předchozích kroků kolikrát chcete.

Hallos - česky korunky

Koruny se tomuto pohybu říká v češtině hlavně proto, že se provádí na hlavě přesně v místě, kde byste měli korunu, pokud byste si ji nasadili.
Jedná se o prvek, který vypadá jako něco mezi točením na hlavě a vrtulníkem. Vlastně stojíte na hlavě pod úhlem 45 stupňů a točíte se jako ve vrtulníku.

Pro "Clockwise" neboli točení ve směru hodinových ručiček:
1. Základní postavení je na ruce jako při baby freezu nebo se může provádět z vrtulníku.

2. Švihnete levou nohou směrem ke hvězdám a snažíte se co nejvíce zaklonit hlavu.
3. Tím se dostanete na hlavu, ale zároveň jste ještě položeni na ruce. Pravou nohu musíte dostat tam kde byla před chvílí levá, čili co nejvíce nahoru. Co nejdýl musíte vydržet na ruce, přestože je těsně před vykloubením.

4. Ještě více zakloníte hlavu tak, abyste se na ni jakoby postavili a odrazíte se z ruky. V tuto chvíli jste pouze na hlavě a je třeba se rychle přetočit tělem.
5. Při přetočení tělem se snažte dát ruce pod tělo, abyste na ně zase dopadli a mohli zůstat v tom stejném postavení jako na začátku.


6. Opět švihněte nohami a odrazte se z ruky jako při kroku 1,2,3,4,5......atd.

Headspin - točení na hlavě

Tento pohyb má velmi mnoho variací a jedná se o točení na hlavě, při kterém se dá předvádět různé druhy dalších figur.
Pokud chcete tento pohyb zkoušet, musíte být opatrní, protože je zde nebezpečí poranění krční páteře a nejprve byste měli posilovat krční svaly. Pro točení na hlavě je důležité nejprve najít bod na hlavě, kde se budete točit. Tento bod není na čele, ale až dále na temeni hlavy a naleznete jej tak, že se zkusíte postavit na hlavu a bez držení se rukama země musíte vydržet 5-10 sekund ve stoji na hlavě.
Při točení se na hlavě platí, že čím rychleji se otáčíte, tím máte větší stabilitu. Také je důležité použít buď přilbu nebo speciálně upravený kulich (čepice). Pro tento pohyb je možné použít jeden ze dvou postupů:

Varianta #1
1. postavte se na hlavu tak, abyste stáli na temeni hlavy a ruce jste měli opřeny o zem prsty směrem od hlavy. Nohy musíte mít co nejdále od sebe a v kyčlích lehce ohnuty vpřed. Neměly by směřovat přímo nahoru při pohledu z profilu.
2. levou nohou si naberte pro švih před tělo a pravou naopak lehce posuňte vzad.
3. švihněte nohama tak, abyste se otáčeli směrem za levou nohou a snažte se otočit zhruba o jednu otočku a chyťte se rukama země. Tělem byste měli během té otočky předběhnout nohy
4. rukama byste měli být již na zemi a nohy vám musí dojíždět těsně za tělem. Hned se snažte znovu poslat tělo dále a opět se po maximálně 360° chyťte země. Tyto kroky opakujte kolikrát budete chtít.
Je důležité držet nohy od sebe a dodržovat stálý rytmus otáčení. Pokud přiblížíte nohy k sobě, zrychlí se vám otáčení a uděláte několik otoček rychle za sebou, ale tento postup je pro naučení špatný a zbytečně si tím zkazíte styl otáčení a bude vám dlouho trvat než se naučíte udržet se delší dobu na hlavě. Jakmile se zlepšíte v točení, budete dělat na jeden švih i více než 1 otočku. Zpravidla se dělají 2 a více a po několika odrazech se můžete pustit rukama země a využít setrvačnosti k točení se bez dotyku rukou země.

Varianta #2
1. postavte se na hlavu jako u předchozí varianty
2. posuňte nohy bez jakéhokoli nášvihu směrem za levou nohou a držte je stále ve stejné vzdálenosti od sebe.
3. po 90°-180° otočení předběhněte rukama a tělem nohy, tj. snažte se chytit co nejdále a opřete se o ruce
4. snažte se znovu poslat nohy dále do otočky a znovu předběhněte tělem a rukama před nohy. Opakujte jak budete chtít.

Helicopter - zakladní prvek, přeskakování nohy

Tento trik je vlastně přeskakování nohy v dřepu. Jedná se opravdu o snadný pohyb vhodný pro začínající tanečníky.

1. Dřepneme si a jednu nohu, například levou natáhneme před sebe.
2. Pošleme ji směrem doprava a přitom se nakloníme na levou stranu a opřeme se levou rukou o zem.
3. Když se dostane téměř k pravé noze, která je pokrčená a sedíme si na patě, snažíme se přeskočit tuto levou nohu tak, aby mohla pokračovat v letu po směru hodinových ručiček. Tím jsme donuceni se opřít o obě ruce vpředu před tělem.
4.Levá noha dále pokračuje vlevo směrem před tělo a pak opět na levou stranu, čímž zase přeneseme váhu na levou ruku jako v kroku 2.
Takto můžeme pokračovat dokola kolikrát uznáme za vhodné. Dobré ale je tento pohyb opakovat 2x až 3x a pak pokračovat footworkem nebo přejít například do vrtulníku.

Lockin´- take taneční styl patřící k b-boyingu

Jedná se o taneční styl, který vymyslel a začal provozovat don Campbell a jeho taneční skupina s názvem The Lockers. Styl se původně jmenoval Campbellockin nebo taky Original Lockin´, ale později se začal název zkracovat a zažil se název Locking.

Kip Up, Pop Up - záda, nohy, záda, nohy, záda.....

tento pohyb se řadí mezi obtížnější a je to v podstatě vyskočení ze zád (např. backspinu) nahoru na nohy bez doteku rukou země.
1. začíná se jako na backspin, tj. sedněte si na zem s nohama od sebe do tvaru písmene „V“.
2. lehněte si na pravý bok a zároveň švihněte levou nohou podél země takže se dostanete s touto nohou blíže k hlavě než druhou, která zůstává na místě. Pokud to provedete správně, měli byste se už takto trochu pootočit.
3. nyní musíte švihnout pravou nohou také podél země.
4. při závěru švihnutí pravou nohou se převalíte na záda a nohy stáhnete nad sebe.
5. nohama kopnete silně nahoru a snažíte se převalit přes rameno ve směru otáčení.
6. roztáhnete nohy a dopadnete na ně. Při správném provedení nesmíte použít ruce. Pro lepší naučení je však v začátku používat můžete. Tento pohyb se používá často jako ukončení nějakého pohybu na zádech a nebo v kombinaci s pohybem Suicide.

L-kick - kop z capoeiry

Tento pohyb byl převzat z capoeiry (brazilské bojové umění) a je to v podstatě nebezpečný kop, při kterém se stojí na jedné ruce.
1. Postavíme se do mírného rozkročení asi na šířku ramen.
2. Uděláme boční úkrok, to znamená že se vrhneme stále v postavení bokem na jednu ruku. V případě použití pravé ruky se odrážíme z pravé nohy a postavíme se na pravou ruku.
3. Poté se snažíme mít natažené nohy a levou nohu švihneme co nejvíce k hlavě.
4. Pravou nohu necháváme nataženou volně přibližně ve vodorovné pozici.
Celé provedení pohybu by mělo vypadat jako kop levou nohou, kdybysme se přiblížili k protivníkovi na kontaktní vzdálenost, cca 50 cm, měli bychom ho kopem zasáhnout.

 

Pompo - pohyb doplňující footwork, snadné

Používá se jako doplnění footworku, kdy slouží k zefektivnění tohoto pohybu.

"Clockwise" čili "Ve směru hodinových ručiček" 1. Začneme stejně jako u 6 stepu, tj. Ruce před tělem a nohy vzadu.
2. První krok provedeme pravou nohou a další levou.
Zároveň prostřídáme ruce tak jako u 6 stepu.
3.V momentě kdy bychom učinili krok levou nohou pod pravou, uděláme pohyb levou nad pravou a koleno natočíme směrem k zemi.
4. Vrátíme se zpět do pozice na všechny čtyři.
5. Stejný pohyb jako 3. uděláme na druhou stranu, takže opřeni o pravou ruku dáme pravou nohu nad levou a otočíme koleno směrem k zemi.
6. Na závěr se zase vrátíme zpět na všechny čtyři a pokračujeme jakýmkoli footworkem.

 

Poppin´ - taneční styl patřící k b-boyingu

Nejedná se o konkrétní pohyb, ale o taneční styl patřící k B-Boyingu.
Spousta lidí v ČR se domnívá, že Poppin´ je trh ramenem, neboť se k nám z celého tance dostal právě tento pohyb, ale opravdu jde o taneční styl, tak jako Lockin´ nebo B-boyin´.

Swipes - přetoče

Přetoče jsou velmi používaným prvkem a mohou se kombinovat téměř s čímkoli.

Pořádný přetoč s perfektním provedením a čistotou je možná těžší než vrtulník.

Pokud se točíme "Clockwise" čili ve směru hodinových ručiček:
1. Vlezeme si do pozice Crab, neboli na všechny čtyři zády k zemi.
2. Snažíme se zvednout zadek a natáhnout levou nohu před sebe.
3. Švihneme levou nohu nahoru a přitom točíme tělo vlevo, odrážíme se zároveň z pravé nohy.
4. Dopadáme na obě ruce, postupně (tj. levá-pravá) a nohy točíme rotací dále od sebe.
5. Levou nohu držíme co nejdéle ve vzduchu a dopadneme pouze pravou nohou na zem.
6. Levou uděláme mírný oblouček tak, abychom ihned po dopadu mohli využít energie k dalšímu odrazu a švihu na další přetočení těla.

Můžeme opakovat kolikrát uznáme za vhodné, ale doporučujeme spíše vkládat jako přechod z jiných dvou prvků.


 

Turtle, Crab - želva

Otáčíte se ve směru hodinových ručiček neboli Clockwise??? Když se postavíte na ruku, tak stojíte na pravé???

My všichni postupujeme následovně:
Nejdříve se postavíme na ruku a nohy držíme lehce nad zemí
snažíme se pootočit za pravým ramenem.
až se dostaneme na doraz otáčení, přeneseme váhu těla na levou ruku a pravou se snažíme rychle pootočit zápěstím tak, abychom spočinuli ve stejné pozici jako na začátku.
pak se znovu pootočíme na pravé ruce, a opět přeneseme váhu na levou abychom mohli pootočit atd......

Windmill - vrtulník, větrný mlýn

CounterClockwise, čili proti směru otáčení hodinových ručiček:

1.Postavíme se na ruku a nohy držíme co nejdále od sebe
2.Švihneme pravou nohou směrem nahoru a levou podél země
3.Zároveň se položíme na levé rameno
4.Ocitneme se na zádech

5.Musíme přiložit levou ruku na břicho na totéž místo, na kterém byla ruka když jsme začínali a převalit se na tuto ruku.
6.Tím se ocitneme v pozici, v jaké jsme byli na začátku a můžeme opět švihat pravou nohou nahoru jako při kroku 2...

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář